نمایش 1–40 از 301 نتیجه

گیج داخل سیلندر ساعتی 100-160 میلیمتر اینسایز 160Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.650.000 بود.قیمت فعلی تومان4.550.000 است.

کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز 300-1312

قیمت اصلی تومان5.680.000 بود.قیمت فعلی تومان4.404.000 است.

گیج داخل سیلندر ساعتی 35-60 میلیمتر اینسایز 60Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.550.000 بود.قیمت فعلی تومان4.321.000 است.

گیج داخل سیلندر ساعتی 18-35 میلیمتر اینسایز 35Aــ2322

قیمت اصلی تومان4.450.000 بود.قیمت فعلی تومان4.320.000 است.

کولیس دیجیتال 30 سانتی اینسایز کد 300-1108

قیمت اصلی تومان5.120.000 بود.قیمت فعلی تومان3.897.000 است.

کولیس معمولی 30 سانت اینسایز کد 3002-1205

قیمت اصلی تومان3.750.000 بود.قیمت فعلی تومان3.423.000 است.

کولیس ساعتی 20 سانتی اینسایز 200-1312

قیمت اصلی تومان3.820.000 بود.قیمت فعلی تومان2.920.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 100-125 میلیمتر اینسایز 125-3203

قیمت اصلی تومان2.650.000 بود.قیمت فعلی تومان2.306.000 است.

کولیس دیجیتال 20 سانتی اینسایز کد 200-1108

قیمت اصلی تومان2.530.000 بود.قیمت فعلی تومان2.181.000 است.

کولیس ساعتی 15 سانتی اینسایز 150-1312

قیمت اصلی تومان2.650.000 بود.قیمت فعلی تومان2.134.000 است.

کولیس معمولی 20 سانت اینسایز کد 2002-1205

قیمت اصلی تومان2.250.000 بود.قیمت فعلی تومان2.026.000 است.

کولیس دیجیتال 10 سانتی اینسایز کد 100-1111

قیمت اصلی تومان2.250.000 بود.قیمت فعلی تومان1.906.000 است.

کولیس دیجیتال 7.5 سانتی اینسایز کد 75-1111

قیمت اصلی تومان1.950.000 بود.قیمت فعلی تومان1.846.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 75-100 میلیمتر اینسایز 100-3203

قیمت اصلی تومان1.900.000 بود.قیمت فعلی تومان1.722.000 است.

زاویه سنج و شیب سنج دیجیتال اینسایز مدل 1-2170

قیمت اصلی تومان1.890.000 بود.قیمت فعلی تومان1.620.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 50-75 میلیمتر اینسایز 75-3203

قیمت اصلی تومان1.750.000 بود.قیمت فعلی تومان1.501.000 است.

کولیس دیجیتال 15 سانتی اینسایز 150-1108

قیمت اصلی تومان1.680.000 بود.قیمت فعلی تومان1.351.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 25-50 میلیمتر اینسایز 50-3203

قیمت اصلی تومان1.500.000 بود.قیمت فعلی تومان1.312.000 است.

پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز مدل 80-6202

قیمت اصلی تومان1.450.000 بود.قیمت فعلی تومان1.310.000 است.

کولیس معمولی 15 سانت اینسایز کد 1502-1205

قیمت اصلی تومان1.550.000 بود.قیمت فعلی تومان1.303.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 320 میلیمتر اینسایز 300-7261

قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.120.000 است.

میکرومتر معمولی خارج سنج 0-25 میلیمتر اینسایز 25-3203

قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.086.000 است.

پایه ساعت اندیکاتور مگنتی اینسایز مدل 60-6201

قیمت اصلی تومان1.150.000 بود.قیمت فعلی تومان964.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 220 میلیمتر اینسایز 200-7261

قیمت اصلی تومان890.000 بود.قیمت فعلی تومان731.000 است.

پرگار مستقیم 290 میلیمتر اینسایز مدل 300-7247

قیمت اصلی تومان850.000 بود.قیمت فعلی تومان725.000 است.

پرگار داخل سنج معمولی 170 میلیمتر اینسایز 150-7261

قیمت اصلی تومان750.000 بود.قیمت فعلی تومان640.000 است.

پرگار مستقیم 190 میلیمتر اینسایز مدل 200-7247

قیمت اصلی تومان650.000 بود.قیمت فعلی تومان506.000 است.

پرگار مستقیم 140 میلیمتر اینسایز مدل 150-7247

قیمت اصلی تومان520.000 بود.قیمت فعلی تومان421.000 است.

گپ سنج (تیپر گیج) مخروطی اینسایز 1-4833

قیمت اصلی تومان320.000 بود.قیمت فعلی تومان262.000 است.